top of page
Anker 1

Het verloop van bemiddeling

Kennismakings-

gesprek

Een vrijblijvend gesprek waarin we de concrete situatie schetsen. Er wordt meer info gegeven over de diverse procedures. Afspraken en spelregels worden hier vastgelegd. Daarna beslis je als je wil verder gaan.

Verkenning

We verkennen het standpunt van beide partijen en luisteren hierbij naar elkaars belangen, noden en wensen.

Oplossingen

Er wordt gezocht naar een regeling waarin beiden zich kunnen vinden. Een kwestie van geven en nemen, van water bij de wijn doen.

Overeenkomst

Het uiteindelijke doel is het komen tot een overeenkomst waarin beide partijen zich kunnen vinden.  Daarna wordt  het ondertekend en gaat de overeenkomst naar de rechtbank voor homologatie.

Een info en kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Bemiddeling is vertrouwelijk : de bemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat binnen de muren van het bemiddelingskantoor wordt gezegd, blijft vertrouwelijk. Enkel de ondertekende overeenkomst gaat uiteindelijk naar de rechtbank.

Bemiddeling kijkt naar de toekomst.

Bemiddeling wil vooral het beste maken van ouderschap en zoveel als mogelijk de belangen van de kinderen centraal stellen.

Bemiddelingsgesprekken hebben bij voorkeur steeds plaats met beide ex-partners samen.

bottom of page